TYNNERED CREATIVE HUB

TCH

Innovativa Event av unga och Filmplattform

Tynnered Creative Hub startade på Tyrolens fritidsgård i november 2018 utifrån ett samarbete mellan kulturskolan västra och fritid.

Några unga fick idén till att genomföra event där unga kulturskapare från olika delar av landet skulle ges möjlighet att träffas och skapa tillsammans med en etablerad artist. 

Tynnered Creative Hub är också en mötesplats för unga filmskapare. Musikvideo, dokumentärfilm, dansfilm, fiktion m.m. 

Vi erbjuder teknikstöd och handledning. 

Välkomna! 

tyrolen logga.gif
gbg_li_rgb.png
kulturskolan_rosa_edited.png
med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_negati